Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 134
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 393526
Начало Училищни учебни планове 2022/2023 Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз 2022-2023
  • Възпитание и мотивиране на учениците да споделят проблемите и чувствата си, да владеят гнева си, да мислят преди да действат и да търсят алтернативни решения на своите проблеми – без агресия и насилие.
  • Включване на агресивните ученици и неформалните лидери в извънкласни дейности; тематична групова работа в превенция чрез интерактивно обучение в училище.
  • Използване на подход, ориентиран към децата, на подхода за работа с връстници, осигуряване на условия за участие на учениците, които да станат естествените помощници при реализирането на дейностите по превенция; използване на ресурса на Училищния парламент.
  • Изучаване и прилагане на добрите училищни  и други обществени практики по превенция и преодоляване на агресивното поведение сред учениците.
  • Стимулиране и мотивиране на учениците с морални награди.
  • Наличие на добър психоклимат в училище.

 

Програмата е отворена за актуализация през учебната година.

Председател: Виолета Желева

Членове:

1. Виолета Желева       …………..

2. Илия Сталев           …………..

3. Недялка Ангелова …………..

4. Светла Бойчева     …………..

5. Таня Христова       …………..