Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 134
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 393522
Начало Училищни учебни планове 2022/2023 Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз 2022-2023

 

Ако децата се закачат, бутат или блъскат или си разменят шеги, като при това се смеят, разменят си ролите и позициите и никое от тях няма видимо доминиращо положение, а околните не им обръщат особено внимание, то най-вероятно става дума за игра. Следните примери са валидни, както за дигитална така и за реална среда.

 

  • Ако едно от децата е видимо напрегнато, не се усмихва, опитва се да се махне, ако ролите не се сменят, а другото дете е в постоянно доминираща позиция и това поведение привлича вниманието на околните, то най-вероятно става дума за тормоз.
  • Ако детето/ученикът не се чувстват добре от закачките и подигравките, тогава поведението може да е тормоз.
  • Ако детето/ученикът, към когото са отправени подигравките, поиска от другото дете да спре и той или тя не спират да се подиграват, тогава става въпрос за тормоз.
  • Ако детето/ученикът, който дразни, продължава да дразни или дразни отново и отново, това е тормоз.
  • Ако дразненето е за нещо, което детето/ученикът не може да промени (височина, носене на очила, тегло, способност да чете, атлетически способности и пр.), тогава може да е тормоз.
  • Ако има и други хора наоколо, които наблюдават ситуацията и се окуражават или се присъединяват към ситуацията на подигравки, това е тормоз.
  • Ако едното дете е по-силно или по-популярно, по-голямо на възраст или по- властно, това може да е тормоз.

 

Ако се касае просто за приятелска игра, учителят може да се намеси, за да предупреди децата да внимават да не се наранят. Ако обаче наблюдаваното поведение може да бъде определено като тормоз, е необходимо да се предприемат съответните стъпки, описани в ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ СИТУАЦИИ НА ТОРМОЗ

 

6.УЧИЛИЩНИ ГРУПИ  И АНГАЖИМЕНТИТЕ ИМ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ.

 

  • Училищен екип:

Училищното ръководство

–       наблюдава ( в училищните коридори и  двора) и  съобщава при необходимост на класния ръководител или дежурния учител;  психолога, педагогически съветник в УКС за негативни прояви;

–       се обучава при необходимост да различава следите от агресия; видовете тормоз; признаците, показващи, че детето е жертва; начините за справяне с агресора;

–       взема мерки, когато е необходима бърза и спешна реакция .

Педагогическият персонал

–     наблюдава (в клас, в училищните коридори и  двора) и  докладва при необходимост на психолога, педагогическия съветник, УКС, пред Директора  или пред ПС за негативни прояви;

–     се обучава при необходимост да различава следите от агресия; видовете тормоз; признаците, показващи, че детето е жертва; и начините за справяне с агресора;

–     взема мерки, когато е необходима бърза и спешна реакция .

Друг училищен персонал

-наблюдава училищните коридори и  двора и  докладва при необходимост на класния ръководител, дежурния учител; психолога, педагогически съветник, пред Директора за негативни прояви.

- взема мерки, когато е необходима бърза и спешна реакция.

  • Други:

Учениците - наблюдават (в клас, в училищните коридори и двора) и  съобщават при необходимост на класния ръководител, дежурния учител; психолога; педагогически съветник, пред Директора за негативни прояви;

–     се обучават да различават следите от агресия; видовете тормоз;  начините за справяне с агресора;