Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 484781
Начало Училищни учебни планове 2023/2024 Програма за превенция на ранното напускане на училище 2023/2024

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

2023-2024 учебна година

 

 

 

Програмата е приета на  заседание на  Педагогическия съвет с протокол №11/14.09.2023 г.,. и утвърден от директора на училището със

Заповед № РД-14-13/15.09.2023 г.