Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 134
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 395339
Начало Ваканции и неучебни дни

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката

 

З А П О В Е Д

№ РД09-4066/ 30.08.2022  г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

За учебната 2022 – 2023 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.

 

есенна

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.

 

коледна

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл.

 

междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.

 

пролетна за І – ХІ клас

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за XII клас

 

 

2. Неучебни дни

19.05.2023 г.      държавен зрелостен изпит по български език и литература

23.05.2023 г.      втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2023 г.       неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023 г.       изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г.        изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок

 

16.05.2023 г.

 

ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2023 г.

 

І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023 г.

 

IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2023 г.

 

V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2023 г.

 

VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2023 г. – 31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)