Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 484802
Начало Училищни учебни планове 2023/2024 Календарен план за дейностите за 2023-2024 год.
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/

Тонка Ченгелова

Директор

К А Л Е Н Д А Р Е Н   П Л А Н

НА ДЕЙНОСТИТЕ

ОУ “ Св. Иван Рилски“, гр. Хасково

за учебната 2023/2024 година

Календарният  план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №11.14.09. и утвърден от директора на училището със Заповед №РД–14–4/ 15.09.2023г.

м. Септември

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

 

 

15. 09. 2023 г.

 

Тържествено откриване на учебната

2023/ 2024 година 

Магдалина Тодорова,Недрет Юсюф,

Гълъбина Кирилова,Боян Митев

Красимира Добрева, Любомир Георгиев,

Пламена Йорданова, Николай Запрянов и кл.ръководители на първите  класове

 

25.09 - 29. 09.2023 г.

 

Празник на английския език и английската книга

Габриела Делчева, Таня Желева

Десислава Чонкова-Иванова,

Галя Тодорова,Веселин Колев,

 

м. Октомври

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

16.10. - 20.10.2023 г.

1.Изложба свързана с живота и делото на Иван Рилски

Теодора Петрова, Дора Митева

Габриела Делчева,Нели Ангелова

Андрей Янев

2.Презентация

” Св. Иван Рилски‘‘- покровител на българите”

Ирина Сиртова, Мария Василева

Елена Георгиева, Десислава Николова

3. Спортни състезания с учениците от 1 до 7 клас

1 клас –Георги Михайлов

2 клас –Тихомир Арабаджиев

3 клас– Христо Тенчев

4 клас–Росица Щипска

5 клас – Николай Запрянов, Галин Ангелов

6, 7  клас– Л. Георгиев, П.Йорданова учители ГЦОУД от първи до пети клас

23.10.- 27.10.г.

Ден на Народните будители – крепители на българския дух и народност

Магдалина Тодорова, Таня Болутова,

Елена Жекова ,Десислава Колева

Марияна Христова

 

 

 

 

 

м. Ноември

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

13.11 - 17.11. 2023 г.

Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП - инициативи и дейности, съгласно плана на УКБДП.

Таня Христова, Ваня Димова,

Тихомир Арабаджиев, , Любомир Георгиев, Пламена Йорданова, Ирина Сиртова

м. Декември

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

18.12 - 22.12. 2023 г.

„Коледна магия“ -изработване на рисунки и др. изделия за предстоящите Новогодишни и Коледни празници за украса на училището и участието с тях в общинските инициативи.

Нели Ангелова, Йордана Атанасова,

Огняна Славилова, Андрей Янев

Гълъбина Кирилова ,Здравка Кавракирова,

Анна Мамирева, Христо Тенчев, Надежда Демирева и класните ръководители на НЕ и ПЕ

м. Януари

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

22.01 - 26.01. 2024 г.

 

Кукерско шествие - начален етап

Светлана.Вътева, Теодора.Петрова,

Мария Георгиева,Таня Христова

Росица Щипска,,Живка Господинова и учители ГЦОУД на четвърти клас

 

 

 

 

 

 

м. Февруари

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

06.02 - 09.02. 2024 г.

Международен ден за безопасен интернет

Пламена  Петрова, Добромира Иванова,

Гергана Петрова, Гергана Георгиева

 

12.02 - 16.02. 2024 г.

Поклон пред подвига на Апостола на свободата Васил Левски

Красимира Добрева,Мария Йорданова,

Елена Стоева, Виолета Калинова,

Анна Мамирева

 

26.02 - 29.02. 2024 г.

Световен ден срещу тормоза в училище. Ден на розовата фланелка-инициатива „Училище без

Насилие“

 

Илия Сталев, Нели Ангелова,

Христина Масалджиева,

Мария Апостолова,Шерифе Осман,

Мария Сурчева

 

 

 

 

 

 

 

м. Март

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

01 .03. 2024 г.

„Да посрещнем заедно Баба Марта“

Андрей Янев,Марияна Янкова, Галина Маратилова, Петя Найдова, Гинка Еленска,,

Антонина Колева, Пламена Господинова

 

 

м. Април

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

08.04 - 12.04. 2024 г.

Международен ден на детската книга.

Карнавал на приказните герои

Класните ръководители и учителите ГЦОУД на трети клас

 

15.04 – 19.04. 2024 г.

Отбелязване Деня на Земята

Антоанета Димитрова, Петя Найдова, Светлана Вътева, Мария ГеоргиеваТаня Димитрова, Недялка Христонова, Радка Стоянова

 

 

29.04.-02.05. 2024 г.

Великденски празници

Учителите на НЕ и ПЕ

Нели Ангелова, Огняна Славилова, Андрей Янев, Десислава Колева, Светла Бойчева,

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Май

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

07.05 - 10.05. 2024 г.

Ден на Европа

Антоанета Димитрова,Зухял Байрямали,

Илия Сталев,Теменужка Николова,

Галя Тодорова, Катя Вълкова

 

21.05 - 24.05. 2024 г.

Празник на българската просвета,  култура и славянската писменост

Класните ръководители от НЕ и ПЕ

Красимира Добрева,Антония Николова

Гълъбина Кирилова, Галин Ангелов

 

27.05 - 31.05. 2024 г. 

Ваканция, Здравей!

1-ви юни-Ден на детето

Наталия Александрова,Светлана Георгиева

Класните ръководители и учители  на ГЦОУД на първи клас

 

м. Юни

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ОТГОВОРНИЦИ

 

17.06. 2024 г.

Тържествено закриване на учебната година за четвъртокласниците

Нели Ангелова и класните ръководители и учители ГЦОУД  на четвърти клас

 

01.07. 2024 г

 

Тържествено закриване на учебната година за седмокласниците

Нели Ангелова и класните ръководители на VII клас

 

 

Изготвили: Председател:      Мария Георгиева–………………

 

Членове:

Антоанета Димитрова–…………….

 

Анна Мамирева–……………………

 

Светлана Вътева–…………………..

 

Гергана Петрова–…………………..