Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 134
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 395283
Начало Архив обществени поръчки
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

 

Откриване на процедура за възлагане на обществени поръчки

 


 

1. Описание на поръчката :

Предмет на обществената поръчка: "Доставка на газьол за отопление до 60 000 литра за отоплителен сезон 2014/2015 година за нуждите на Основно училище "Свети Иван Рилски" гр. Хасково

Публикувана в АОП с уникален код : 01763-2014-0002

Крайна дата за приемане на офертата е :18.08.2014

Разглеждането и оценяването на получените оферти ще се извърши на :19.08.2014

 


 

2. Описание на поръчката :

ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково обявява Публична покана с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” - ХАСКОВО”

Публикувана в АОП с уникален код: 9033180

Крайна дата за приемане на оферти е 12:00 часа на 11.09.2014г.

Разглеждането и оценяването на получените оферти ще се извърши на 12.09.2014г. в 11:00 часа в сграда на ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково - в кабинета на Директора

Документация :

1. Оферта - изтегли

2. Проект-договор - изтегли

2. Техническа спесификация - изтегли

 


 

3.Описание на поръчката :

ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково обявява Публична покана с предмет: „ДОСТАВКА на настолни компютърни конфигурации, преносими компютри и мултимедийни проектори за ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” - ХАСКОВО”

Публикувана в АОП с уникален код: 9035059

Крайна дата за приемане на оферти е 12:00 часа на 31.10.2014г.

Разглеждането и оценяването на получените оферти ще се извърши на 31.10.2014г. след 14:00 часа в сграда на ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково - в кабинета на Директора

Документация :

1. Проект-договор - изтегли

2. Техническа спесификация - изтегли

 


 

 

4.Описание на поръчката :

Доставка на учебници и учебни помагала за децата от ППГ и учениците от първи до седми клас и по учебни предмети за ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково за учебната 2015/ 2016 година,

Публикувана в АОП с уникален код: 9039956-2015-19-03

 

 


 

 

5. Описание на поръчката:

ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково открива възлагане на  поръчка с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” - ХАСКОВО”

Публикувана в АОП с уникален код : 9056083

Крайна дата за приемане на оферти е 12:00 часа на 09.09.2016г. Срокът за приемане на оферти се удължава до 12.09.2016г. в 12:00 часа.

Разглеждането и оценяването на получените оферти ще се извърши на 13.09.2016 г. в 11:00 часа в сграда на ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково - в кабинета на Директора


Документация

1. Документация - изтегли

2. Проект-договор - изтегли