Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 135
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 413030
Начало График за провеждане на класни и контролни работи за първи учебен срок

Утвърдил:

Тонка Ченгелова /п/

Директор на ОУ „Свети Иван Рилски“

Хасково

ГРАФИК

за провеждане на входни нива, контролни и класни работи през първия срок на учебната 2023/2024 година

 

Утвърден със Заповед № 14-58/15.09.2023 г.

 

учебна седмица

18.09.-21.09.2023

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

 

 

Изобразително изкуство

25.09-29.09.2023г.

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Математика

02.10- 06.10.

Английски език

Музика

Английски език

Музика

Английски език

Музика

Английски език

Изобразително изкуство

Музика

Английски език

Изобразително изкуство

Музика

Английски език

Музика

09.10- 13.10.

 

16.10- 20.10.

 

 

 

 

 

 

 

23.10- 27.10.

БЕЛ

История

 

БЕЛ

История

БЕЛ

История

БЕЛ

История

БЕЛ

История

БЕЛ

История

02.11- 03.11.

Математика

 

 

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

06.11- 10.11.

 

 

 

 

 

 

 

Човекът и природата

Човекът и природата

13.11- 17.11.

Човекът и природата

 

 

Човекът и природата

Човекът и природата

Човекът и природата

 

 

20.11- 24.11.

География

БЕЛ

 

 

География

БЕЛ

География

БЕЛ

География

БЕЛ

География

БЕЛ

География

БЕЛ

27.11- 01.12.

БЕЛ-РП

Математика

БЕЛ-РП

Математика

БЕЛ-РП

Математика

БЕЛ-РП

Математика

БЕЛ-РП

Математика

БЕЛ-РП

Математика

04.12- 08.12.

Математика-РП

 

Математика-РП

 

Математика-РП

Математика-РП

Математика-РП

Математика-РП

11.12- 15.12.

БЕЛ-класна работа -13.12.

 

 

БЕЛ-класна работа -13.12.

 

БЕЛ-класна работа -13.12.

 

БЕЛ-класна работа -13.12.

 

БЕЛ-класна работа -13.12.

 

БЕЛ-класна работа -13.12.

 

18.12- 22.12.

Английски език

 

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

03.01- 05.01.

2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

08.01- 12.01.

БЕЛ

Математика-класна работа-12.01.

 

БЕЛ

Математика-класна работа-12.01.

БЕЛ

Математика-класна работа-12.01.

БЕЛ

Математика-класна работа-12.01.

БЕЛ

Математика-класна работа-12.01.

БЕЛ

Математика-класна работа-12.01.

15.01- 19.01.

БЕЛ-РП

История

БЕЛ-РП

История

БЕЛ-РП

История

БЕЛ-РП

История

БЕЛ-РП

История

Човекът и природата

БЕЛ-РП

История

Човекът и природата

22.01- 26.01.

География

Математика

География

Математика

География

Математика

География

Математика

География

Математика

География

Математика

 

Тонка Ченгелова /п/

Директор

ГРАФИК

за провеждане на входни нива, контролни и класни работи през първия срок на учебната 2023/2024 година

 

Утвърден със Заповед №14-58/ 15.09.2023 г.

учебна седмица

25.09-29.09.

2023 г.

География

История

БЕЛ

Човекът и природата

Английски език

География

История

БЕЛ

Човекът и природата

Английски език

География

История

БЕЛ

Човекът и природата

Английски език

География

История

БЕЛ

Човекът и природата

Английски език

География

История

БЕЛ

Човекът и природата

Английски език

География

История

БЕЛ

Човекът и природата

Английски език

02.10- 06.10.

Математика

КМИТ

Музика

Математика

КМИТ

Музика

Математика

КМИТ

Музика

Математика

КМИТ

Музика

Математика

КМИТ

Музика

Математика

КМИТ

Музика

09.10- 13.10.

 

16.10- 20.10.

 

 

 

 

 

 

 

23.10- 27.10.

БЕЛ-РП

Математика

БЕЛ-РП

Математика

БЕЛ-РП

Математика

БЕЛ-РП

Математика

БЕЛ-РП

Математика

БЕЛ-РП

Математика

02.11- 03.11.

БЕЛ

 

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

06.11- 10.11.

Математика-РП

 

 

Математика-РП

Математика-РП

Математика-РП

Математика-РП

Математика-РП

13.11- 17.11.

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

20.11- 24.11.

БЕЛ

Математика

 

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ

Математика

27.11- 01.12.

География

 

География

География

География

География

География

04.12- 08.12.

 

 

 

 

 

 

11.12- 15.12.

БЕЛ-класна работа

 

БЕЛ-класна работа

БЕЛ-класна работа

БЕЛ-класна работа

БЕЛ-класна работа

БЕЛ-класна работа

18.12- 22.12.

Математика-класна работа

БЕЛ-РП

Математика-класна работа

БЕЛ-РП

Математика-класна работа

БЕЛ-РП

Математика-класна работа

БЕЛ-РП

Математика-класна работа

БЕЛ-РП

Математика-класна работа

БЕЛ-РП

03.01-05.01.2024г.

 

 

 

 

 

08.01- 12.01.

Човекът и природата

 

 

Човекът и природата

Човекът и природата

Човекът и природата

Човекът и природата

Човекът и природата

15.01- 19.01.

БЕЛ

 

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

22.01- 26.01.

География

История

География

История

География

История

География

История

География

История

География

История

 

Тонка Ченгелова /п/

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК

за провеждане на входни нива, контролни и класни работи през първия срок на учебната 2023/2024 година

 

Утвърден със Заповед № 14-58/15/09.2023 г.

учебна седмица

25.09-29.09.2023г.

БЕЛ

Математика

География

Английски език

Биология и ЗО

История

БЕЛ

Математика

География

Английски език

Биология и ЗO

История

БЕЛ

Математика

География

Английски език

Биология и ЗО

История

БЕЛ

Математика

География

Английски език

Биология и ЗО

История

БЕЛ

Математика

География

Английски език

Биология и ЗО

История

БЕЛ

Математика

География

Английски език

Биология и ЗО

История

02.10- 06.10.

КМИТ

Музика

КМИТ

Музика

КМИТ

Музика

КМИТ

Музика

КМИТ

Музика

Технологии и предприемачество

КМИТ

Музика

Технологии и предприемачество

09.10- 13.10.

Технологии и предприемачество

 

 

Технологии и предприемачество

 

Технологии и предприемачество

 

Технологии и предприемачество

 

 

 

16.10- 20.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10- 27.10.

Математика

 

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

02.11- 03.11.

 

 

 

 

 

 

 

06.11- 10.11.

Физика

Английски език

 

Физика

Английски език

Физика

Английски език

Физика

Английски език

Физика

Английски език

Физика

Английски език

13.11- 17.11.

Математика-РП

БЕЛ

 

Математика-РП

БЕЛ

Математика-РП

БЕЛ

Математика-РП

БЕЛ

Математика-РП

БЕЛ

Математика-РП

БЕЛ

20.11- 24.11.

БЕЛ-РП

 

БЕЛ-РП

БЕЛ-РП

БЕЛ-РП

БЕЛ-РП

БЕЛ-РП

27.11- 01.12.

Математика

История

Химия

 

Математика

История

Химия

Математика

История

Химия

Математика

История

Химия

Математика

История

Химия

Математика

История

Химия

04.12- 08.12.

Английски език

 

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

11.12- 15.12.

БЕЛ-класна работа-13.12.

 

 

БЕЛ-класна работа-13.12.

БЕЛ-класна работа-11.12.

БЕЛ-класна работа-11.12.

БЕЛ-класна работа-12.12.

БЕЛ-класна работа-11.12.

18.12- 22.12.

Математика-класна работа-18.12.

 

 

Математика-класна работа-18.12.

Математика-класна работа-18.12.

Математика-класна работа-18.12.

Човекът и природата

Математика-класна работа-18.12.

Математика-класна работа-18.12.

03.01-05.01.2024г.

БЕЛ-РП

 

БЕЛ-РП

БЕЛ-РП

БЕЛ-РП

БЕЛ-РП

БЕЛ-РП

08.01- 12.01.

География

Биология и ЗО

 

География

Биология и ЗО

География

Биология и ЗО

География

Биология и ЗО

География

Биология и ЗО

География

Биология и ЗО

15.01- 19.01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01- 26.01.

БЕЛ

 

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

 

Тонка Ченгелова /п/

Директор7